Språkutveckling i skolan

kemiexempel skolverket
Kemilaboration i form av en annons (Reklam/Åk 7-9). Foto: Fredrik Ericsson.

Nu är mitt stora projekt med Skolverket klart. Jag har gjort exempel på hur man kan arbeta med alternativa presentationsformer inom NO-ämnen och teknik. Det handlar om 20 pdf:er inom områdena:

Digitala presentationer
Litterära presentationer
Journalistik
Reklam & information

Materialet omfattar förskolan, grundskolan och gymnasiet. Huvudsyftet är att eleverna ska utveckla sitt språk inte bara i svenska utan inom alla ämnen. På köpet får man en kreativare, roligare och mer verklighetsförankrad undervisning!